Regulamin

Regulamin dotyczy sklepu internetowego nazwanym dalej galerią internetową dostępną pod domeną classicmodern.pl

1. Informacje ogólne

Galerię internetową classicmodern.pl prowadzi firma :

CLASSIC MODERN
Janusz Moskal
ul. Jana III Sobieskiego 37,
62-030 Luboń
REGON 301759605
NIP: 5621387630

Przedmiotem działalności galerii jest sprzedaż mebli, oświetlenia oraz innych produktów wystroju wnętrz. Oferowane przedmioty są używane oraz nowe, jeśli posiadają taki opis.

2. Zamówienia

Zamówienie należy poprzedzić pytaniem o dostępność produktu oraz koszt transportu. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza zamówienia. Formularze niezawierające wszystkich danych nie będą akceptowane. Zamówienie jest realizowane po jego potwierdzeniu przez galerię Classic Modern. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu classicmodern.pl.

Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 5 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od classicmodern.pl jego realizacji.

3. Płatność

Jedyną akceptowaną formą płatności jest przedpłata na konto bankowe wskazane w potwierdzeniu zamówienia w terminie 5 dni od jego złożenia.

4. Realizacja zamówień

Małe gabaryty wysyłamy firmą kurierską DHL w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty. Większe gabaryty nadajemy prywatnym kurierem meblowym (gwarancja braku uszkodzeń) w ciągu 7dni od zaksięgowania wpłaty. Po odebraniu przesyłki kurier ma tydzień na jej dostarczenie. Koszt transportu pokrywa Kupujący. Cena przypisana do danej pozycji nie zawiera opłaty za transport. Czas realizacji zamówienia do 14 dni.

5. Rachunki

Na życzenie klienta wystawiamy Fakturę ,, zw” (dawny rachunek, sprzedaż zwolniona na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT)

6. Koszty wysyłki

Koszt i sposób wysyłki ustalany jest indywidualnie . Ceny przypisane do produktu nie zawierają kosztów wysyłki. Koszt transportu pokrywa Kupujący. Transport nie obejmuje wniesienia.

7. Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie przywrócony do stanu pierwotnego lub wymieniony na pełnowartościowy. Jeśli nie ma takiej możliwości zostanie zwrócona równowartość ceny zakupu wraz kosztami transportu w ciągu 14 dni od daty przesyłki zwrotnej.

Do rozpatrzenia reklamacji z tytułu uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu konieczny jest protokół szkody podpisany przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.  W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy, spisać protokół szkody i skontaktować się ze Sprzedającym.

Zwroty

Zgodnie z Ustawą z 25 grudnia 2014 roku \”O prawach konsumenta\” (Dz.U. 2014 poz. 827.) Klient może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, na podstawie pisemnego oświadczenia przesłanego na adres Classic Modern.
Warunkiem przyjęcia zwrotu jest otrzymanie zakupionego przedmiotu w stanie niezmienionym w ciągu 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy(Art. 34. 1.) . Bez śladów używania oraz zniszczeń. Zwrot ceny zgodnej z zamówieniem powiększonej o koszt transportu nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki zwrotnej. Koszt transportu przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.

Nie podlegają zwrotowi towary, które zostały przez Sprzedawcę przygotowane na indywidualne zamówienie Klienta (towar przygotowany według wytycznych Kupującego np. o indywidualnym kolorze drewna bądź tapicerki).

8. Polityka prywatności

Dane osobowe Kupujących używane są wyłącznie do realizacji zamówień i nie są przekazywane stronom trzecim. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sklepu. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

9. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zapis ten nie dotyczy umów zawieranych z konsumentami. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwy jest sąd dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.